Medusaceratops

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Maciej Ziegler


Medusaceratops (meduzaceratops)
Długość: ok. 6 m
Masa: >2 t
Miejsce występowania: USA - Montana

(formacja Judith River)

Czas występowania 78-77 Ma

późna kreda (środkowy kampan)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Genasauria

Cerapoda

Marginocephalia

Ceratopsia

Neoceratopsia

Coronosauria

Ceratopsoidea

Ceratopsidae

? Chasmosaurinae / Centrosaurinae

Medusaceratops2.jpg

ekonstrukcja przyżyciowa. Autor: Jakub Kowalski [1]

Wstęp

Medusaceratops to rodzaj dinozaura rogatego należącego do Ceratopsidae, żyjącego na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jego skamieniałości odkryto w północnych rejonach stanu Montana, w osadach formacji skalnej Judith River datowanej na późną kredę (środkowy kampan).

Materiał kopalny i odkrycia

Holotyp WDC-DJR-001 – prawa gałąź kości ciemieniowej.

Paratyp WDC-DJR-002 – lewa gałąź kości ciemieniowej.

Prawdopodobnie większość szczątków ze złoża Mansfield należy do meduzoceratopsa, lecz jest to jeszcze badane przez paleontologów.

Historia taksonu

Skamieniałości meduzaceratopsa były początkowo uznane za kości innego ceratopsa - centrozauryna Albertaceratops, który został opisany przez Ryana w 2007 roku. Możliwe, że niektóre osobniki znalezione w tym miejscu to albertaceratopsy. Po wnikliwej analizie Ryan wraz z Russellem i Hartmanem doszli do wniosku, że przynajmniej dwa osobniki przypisane do albertoceratopsa wykazują inne cechy morfologiczne. Wskutek tego ukuli dla niego w 2010 roku nową nazwę rodzajową Medusaceratops (która wcześniej była nieformalną nazwą dla albertoceratopsa) z gatunkiem typowym M. lokii. Według szacunków meduzaceratops osiągał ok. 6 metrów długości i ponad 2 tony wagi, a jego cechą charakterystyczną była oryginalna ornamentacja jego kryzy.

Z kolei Longrich (2013) nie zgadza się z ustaleniami Ryana i in. Zauważa, że zarówno holotyp, jak i paratyp meduzaceratopsa w swojej budowie nie przypomina chasmozaurynów, a centrozauryny. Wg niego to, oraz występowanie szczątków w złożu Mansfield (obfitujący w centrozauryny) wskazuje na poprawne pierwotne zaliczenie ich do albertoceratopsa lub jego krewniaka.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Medusaceratops znaczy "rogate oblicze Meduzy" – kobiety-potwora z mitologii greckiej, która posiadała moc zamieniania w kamień tych, którzy spojrzeli w jej ślepia. Zamiast włosów na głowie miała wijące się na wszystkie strony węże, stąd nazewnictwo ze względu na charakterystyczną kryzę z zakrzywionymi kolcami tego ceratopsa. Epitet gatunkowy lokii został zapożyczony od imienia nordyckiego boga oszustwa Lokiego, ze względu na wymieszanie jego szczątków z materiałem kopalnym Albertaceratops i ich pierwotne zaliczenie do tego rodzaju.

Spis gatunków

Medusaceratops Ryan, Russell i Hartman, 2010
M. lokii Ryan, Russell i Hartman, 2010

Bibliografia

Longrich, N.R. (2013) "Judiceratops tigris, a New Horned Dinosaur from the Middle Campanian Judith River Formation of Montana". Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 54: 51–65. doi:10.3374/014.054.0103

Ryan, M.J., Russell, A.P. & Hartman, S. (2010) A New Chasmosaurine Ceratopsid from the Judith River Formation, Montana. W: Michael J. Ryan, Brenda J. Chinnery-Allgeier, David A. Eberth (red.): New Perspectives on Horned Dinosaurs. The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium. Bloomington: Indiana University Press:181-188

http://www.cmnh.org/site/AboutUs/PressRoom/2010/may10Medusa.aspx