Technosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Mateusz Tałanda
Korekta: Marcin Szermański


Technosaurus (technozaur)
Długość 1,2-1,5 m
Wysokość 0,4 m
Masa ok. 15-20 kg?
Miejsce USA

zachodni Teksas (formacja Bull Canyon, grupa Dockum)

Czas
252 201 145
66

ok. 220-215 Ma
późny trias (noryk)

Systematyka Archosauria

Dinosauromorpha

Dinosauriformes

Silesauridae

Asilisaurus.jpg
Rekonstrukcja asilizaura. Technosaurus mógł wyglądać podobnie. Autor: "Smokeybjb" [1]
Homo sapiens.png Silesauridae.png

1.5 m

Porównanie wielkości Technosaurus i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Technosaurus to bliski krewniak dinozaurów należący do grupy Silesauridae, który był kiedyś uznawany za prymitywnego dinozaura ptasiomiednicznego.

Materiał i budowa

Schematyczny rysunek częściowo zachowanej kości zębowej technozaura z Langer i in. (2013). Zwróć uwagę na szerokie, zachodzące na siebie zęby. Skala 2 cm.

Został on opisany na podstawie kości przedszczękowej i zębowej, fragmentu żuchwy, zębów, jednego kręgu grzbietowego i kości skokowej. Kość zębowa miała prawdopodobnie 10 do 12 zębów. Mają one trójkątne korony i zachodzą na siebie. Są one bardzo podobne do zębów silezaura, ale są nieco niższe i szersze. Obecnie uważa się, że materiał kopalny technozaura należał do różnych osobników, a nawet gatunków. Fragment żuchwy należał prawdopodobnie do Shuvosaurus. Natomiast kręg i rzekomą kość skokową trudno sklasyfikować. Obecnie za holotyp technozaura uznaje się tylko kość przedszczękową i zębową, które różnią się od innych gatunków budową zębów.

Etymologia

Technozaur został opisany przez Sankara Chatterjee w 1984 roku. Jego nazwa rodzajowa pochodzi od nazwy teksańskiego uniwersytetu Texas Tech. Natomiast gatunkowa honoruje Bryana J. Smalla, który pomagał badaczowi podczas prac terenowych i w laboratorium.

Paleobiologia

Technosaurus żył na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej. Był średniej wielkości roślinożercą. Rozcinał pokarm seriami trójkątnych zębów. Budową ciała przypominał zapewne inne silezaurydy. Musiał mieć się na baczności przed drapieżnikami takimi jak Chindesaurus.

Systematyka

Technosaurus był początkowo uznany za dinozaura ptasiomiednicznego, głównie na podstawie budowy zębów. Miał należeć do rodziny Fabrosauridae, skupiającej prymitywne i enigmatyczne dinozaury z tej grupy. Potem jednak zaczęto podważać ten pogląd. Zdaniem Paula Sereno (1991) był to młody prozauropod. Stwierdzono jednak, że zęby technozaura nie mają cech wyłącznych dla dinozaurów. Porównanie z silezaurem ujawniło bliskie pokrewieństwo tych gatunków. Obecnie uważa się technozaura za przedstawiciela Silesauridae.

Spis gatunków

Technosaurus Chatterjee, 1984
T. smalli Chatterjee, 1984

Bibliografia

Chatterjee, S. 1984. A new ornithischian dinosaur from the Triassic of North America. Naturwissenschaften, t. 71, str. 630–631.

Sereno, P.C. 1991. Lesothosaurus, "fabrosaurids", and the early evolution of Ornithischia. Journal of Vertebrate Paleontology, t. 11, nr 2, str. 168–197.

Irmis, R.B., Parker, W.G., Nesbitt, S.J., Liu, J. 2007. Early ornithischian dinosaurs: the Triassic record. Historical Biology, t. 19, nr 1, str. 3–22.

Nesbitt, S.J., Irmis, R.B., Parker, W.G. 2007. A critical re-evaluation of the Late Triassic dinosaur taxa of North America. Journal of Systematic Palaeontology, t. 5, nr 2, str. 209–243.

Langer, M.C., Ezcurra, M.D., Bittencourt, J.S., Novas, F.E. 2010. The origin and early evolution of dinosaurs. Biological Reviews, t. 85, nr 1, str. 55–110. doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00094.x

Langer, M.C., Nesbitt, S.J., Bittencourt, J.S., Irmis, R.B. 2013. Non-dinosaurian Dinosauromorpha. W: Nesbitt S.J., Desojo J.B. i R.B. Irmis (red.) Anatomy, Phylogeny and Palaeobiology of Early Archosaurs and their Kin. Geological Society, London, Special Publications, t. 379, str. 157-186. doi: 10.1144/SP379.9

Nesbitt, S.J., Sidor, C.A., Irmis, R.B., Angielczyk, K.D., Smith, R.M.H., Tsuji, L.A. 2010. Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira. Nature, t. 464, str. 95–98. doi:10.1038/nature08718