Compsosuchus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Dawid Mika

Maciej Ziegler

Dawid Mazurek

Tomasz Sokołowski


Compsosuchus (kompsozuch)
Długość: >2,2 m albo ok. 8 m
Masa: ?
Miejsce występowania: Indie - Madhya Pradesh

(formacja Lameta)

Czas występowania 70-65,5 Ma

późna kreda (mastrycht)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Ceratosauria

Abelisauroidea

?? Abelisauridae / ?? Noasauridae

Wstęp

Kompsozuch (Compsosuchus) to wątpliwy monotypowy rodzaj teropoda, który żył w późnej kredzie na terenach dzisiejszych Indii.

Materiał kopalny

Został on opisany na podstawie dźwigacz oraz kręgu obrotowego oznaczonych jako GSI K27/578. Skamielina ta najprawdopodobniej zaginęła.

Chatterjee i Rudra (1996) przypisali do Indosaurus dźwigacz i obrotnik (ISI I91/1), jednak Novas i współpracownicy (2004) uznali, że różnice między nim a holotypem kompsozucha są niewielkie.

Pozycja systematyczna i taksonomia

Badania wymienionych już Novasa i innych z 2004 r. klasyfikują go jako abelizauroida, choć dawniej - gdy nie rozpoznano jeszcze tej grupy - był zaliczany do allozaurydów albo, pierwotnie, do kompsognatydów. Michael Mortimer na The Theropod Database klasyfikuje kompsozucha jako abelizauryda. Z kolei Carrano i Sampson (2008) uważają go za abelizauroida i prawdopodobnie noazauryda - przez niewielkie lub średnie rozmiary - większe od Masiakasaurus i Noasaurus, jednak Novas i in. (2004) piszą, że kręg ma rozmiary Carnotaurus.

Compsosuchus jest obecnie uważany za nomen dubium, czyli rodzaj niepewny. Z mastrychtu Indii nazwano kilkanaście abelizauroidów a większość z nich jest znana z bardzo fragmentarycznych skamielin, często zagubionych. Utrudnia to ustalenie ich pozycji systematycznej i wzajemnych relacji. Prawdopodobnie żyło ich tam znacznie mniej a szczątki Compsosuchus solus i kilku innych gatunków reprezentują w rzeczywistości jeden gatunek. Jak na razie trzeba czekać na dalsze odkrycia, mogące ujawnić ich tajemnice.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Compsosuchus oznacza "ładny krokodyl". Pochodzi ona od greckich słów kompsos - piękny, ładny i soukhos - krokodyl, a odnosi się do lekkiej budowy obrotnika oraz domniemanej przynależności "pięknego krokodyla" do kompsognatydów, zasugerowanej przez autorów jego opisu.

Paleoekologia

Szczątki tego teropoda znaleziono w formacji Lameta. Żył on w sąsiedztwie m.in. tytanozaurów, jak Jainosaurus i Isisaurus, innych teropodów, jak Rajasaurus i wątpliwego ankylozaura Brachypodosaurus.

Spis gatunków

Compsosuchus Matley i von Huene, 1933 Nomen dubium
C. solus Matley i von Huene, 1933 Nomen dubium

Wybrana bibliografia

Carrano, M.T. & Sampson, S.D. 2008. The phylogeny of Ceratosauria (Dinosauria: Theropoda). Journal of Systematic Palaeontology 6: 182-236.

Chatterjee, S. & Rudra, D. K. 1996. KT events in India: impact, rifting, volcanism and dinosaur extinction. Memoirs of the Queensland Museum 39: 489-532.

Huene, F. v. & Matley, C. A. 1933. The Cretaceous Saurischia and Ornithischia of the Central Provinces of India. Memoirs of the Geological Survey of India: Palaeontologica Indica 21: 1-72.

Molnar, R. E., Kurzanov, S. M & Dong, Z. (1990) Carnosauria [w:] Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osmólska, H. The Dinosauria. Berkeley: University of California Press, 169-209.

Novas, F. E., Agnolin, F. L. & Bandyopadhyay, S. 2004. Cretaceous theropods from India: a review of specimens described by Huene and Matley (1933). Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, nuevo serie 6: 67-103.

Mortimer, online: http://home.comcast.net/~eoraptor/Phylogeny%20of%20Taxa.html