Formacja Winton

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ryc. 1. Lokalizacja basenu Eromanga i jego stratygrafia. Gwiazdką zaznaczono stanowisko, w którym znaleziono Australovenator.

© White i in., 2012
Ryc. 2. Rozmieszczenie formacji Winton i innych na terenie stanu Queensland.

© Poropat i in., 2014
Ryc. 3. Stratygrafia basenu Eromanga (centralne Queensland) ze znanymi występującymi tam tetrapodami. Źródło: Poropat i in., 2014..

© Poropat i in., 2014

Formacja Winton - formacja skalna należąca do ogromnego basenu sedymentacyjnego Eromanga w Australii. Datuje się ją na koniec albu - cenoman (White i in., 2012) lub najpóźniejszy alb - turon (Poropat i in., 2014). Jest najmłodszą formacją w tym basenie. Osady tej formacji powstały wskutek regresji morza pod koniec albu, które odsłoniło rozległe równiny. Na ich terenie rozwinęły się liczne rzeki, często tworzące delty u swego ujścia. To one naniosły materiał, który zbudował formację Winton. U ich brzegów tworzyły się lasy lub zbiorowiska roślinności równi zalewowych. Gdzieniegdzie pojawiały się nieliczne jeziora w opuszczonych korytach rzecznych.

Skamieniałości kręgowców są rzadko znajdowane. Z tej formacji znane są jednak dinozaury: Diamantinasaurus, Wintonotitan, Austrosaurus, Australovenator i nieoznaczone Ornithischia. Odkryto także szczątki krokodyli, ryb, dolichozaura, żółwi i pterozaurów.

Bibliografia

Poropat S.F., Upchurch P., Mannion P.D., Hocknull S.A., Kear B.P., Sloan T., Sinapius G.H.K. i D.A. Elliot. 2014. Revision of the sauropod dinosaur Diamantinasaurus matildae Hocknull et al. 2009 from the mid-Cretaceous of Australia: Implications for Gondwanan titanosauriform dispersal. Gondwana Research (advance online publication). doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2014.03.014

White M.A., Cook A.G., Hocknull S.A., Sloan T., Sinapius G.H.K. i D.A. Elliott. 2012. New Forearm Elements Discovered of Holotype Specimen Australovenator wintonensis from Winton, Queensland, Australia. PLoS ONE, t. 7, nr 6, str. e39364. doi:10.1371/journal.pone.0039364