Ingentia

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Ingentia (ingentia)
Długość ok. 10 m
Miejsce Argentyna

prowincja San Juan (formacja Quebrada del Barro)

Czas
252 201 145
66

ok. 210-201 Ma
późny trias (późny norykretyk)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

?Sauropoda

Lessemsauridae

Lessemsaurus Senckenberg.jpg
Rekonstrukcja szkieletu Lessemsaurus. Ingentia była zapewne podobna.
Homo sapiens.png Sauropodomorpha.png

10 m

Porównanie wielkości Ingentia i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Wstęp

Ingentia to jeden z najwcześniejszych zauropodów, który żył podczas późnego triasu (około 217-213 milionów lat temu) na terenach obecnej Ameryki Południowej. Osiągnął on duże rozmiary pomimo stosunkowo prymitywnego planu budowy ciała i braku cech, uprzednio uważanych za adaptacje do gigantyzmu. Jego odkrycie stanowi dowód na to, pierwsze impulsy w kierunku gigantyzmu nastąpiły jeszcze przed początkiem jury.

Etymologia

Nazwa Ingentia pochodzi z łaciny i oznacza „ogromny”, „olbrzymi”. Epitet gatunkowy prima znaczy „pierwszy”. Całość odnosi się więc do dużych rozmiarów ciała osiągniętych na wczesnym etapie ewolucji dinozaurów.

Materiał kopalny

Holotyp (PVSJ 1086) to niekompletny szkielet pozaczaszkowy, obejmujący sześć tylnych kręgów szyjnych, fragment prawej łopatki i prawa kończyna przednia bez paliczków. .

Materiał przypisany (PVSJ 1087) to pięć kręgów ogonowych oraz fragmenty kości kończyn przednich i tylnych.

Budowa

Ingentia była masywnym, czworonożnym zwierzęciem mierzącym ok. 10 m długości i ważącym z pewnością co najmniej kilka ton. Znamy jednak niewiele jej kości, na dodatek większość z nich zachowała się zaledwie fragmentarycznie. Ingentia wyróżniała się spośród swoich krewniaków cechami budowy kręgów szyjnych i kończyn przednich. Kręgi szyjne były wysokie, a jedną z ich unikatowych cech były bardzo wysokie luki nerwowe, które prawie dwukrotnie przewyższały trzon kręgu. Tylne kręgi szyjne cechowały się specyficzną strukturą otworów pneumatycznych.

Pokrewieństwo

Ingentia należała do rodziny Lessemsauridae, a jej najbliższym krewnym był wg autorów opisu Lessemsaurus. Biorąc pod uwagę czas występowania, była ona pośrednia pomiędzy najstarszym geologicznie lessemzaurem, a młodszym Antetonitrus.

Spis gatunków

Ingentia Apaldetti, Martinez, Cerda, Pol i Alcober, 2018
I. prima Apaldetti, Martinez, Cerda, Pol i Alcober, 2018

Bibliografia

Apaldetti, C., Martínez, R.N., Cerda, I.A., Pol, D., Alcober, O. (2018). "An early trend towards gigantism in Triassic sauropodomorph dinosaurs". Nature Ecology & Evolution. 2 (8) doi:10.1038/s41559-018-0599-y.