Plesiohadros

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Łukasz Czepiński


Plesiohadros (plezjohadros)
Długość ?10 m
Masa ?2 t
Miejsce Mongolia

Alag Teeg
(formacja Djadokhta/Alagteeg)

Czas
252 201 145
66

83,6 - 72,1 Ma
późna kreda (kampan)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Ornithopoda

Iguanodontia

Hadrosauroidea

Plesiohadros skull.png
Rekonstrukcja zachowanych kości czaszki plezjohadrosa (MPC-D100/745).
Skala: 10 cm
Autor: Łukasz Czepiński (za: Tsogtbaatar et al., 2014)

Homo sapiens.png Hadrosauroidea.png

10 m

Porównanie wielkości Plesiohadros i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Plesiohadros djadokhtaensis to gatunek hadrozauroida z późnej kredy Mongolii (Pustynia Gobi).

Materiał kopalny

Holotyp (MPC-D100/745) to niekompletna czaszka i częściowy szkielet pozaczaszkowy.

Budowa

W anatomii plezjohadrosa można dopatrzeć się unikalnej kombinacji cech prymitywnych, charakterystycznych dla bazalnych iguanodontów jak i zaawansowanych, typowych dla hadrozaurydów. Autapomorfią Plesiohadros jest budowa kości przedczołowych, tworzących pomarszczoną, podwiniętą grzbietową krawędź oczodołu. Być może za życia struktura ta była podstawą małego, keratynowego wyrostka w kształcie rogu.

Paleoekologia

Plezjohadros jest najwcześniejszym ornitopodem znanym z późnej kredy Mongolii. Był największym zwierzęciem w późnokredowej (kampan) formacji Djadokhta, w której dominowały głównie ceratopsy (Protoceratops, Udanoceratops), a powszechne były również ankylozaury (Pinacosaurus), owiraptorydy (Oviraptor, Citipati, Khaan) i deinonychozaury (Velociraptor, Byronosaurus, Gobivenator, Mahakala, Saurornithoides, Tsaagan).

Filogeneza

Kladogramy są powszechnym sposobem przedstawiania hipotez o pokrewieństwach między organizmami. Ich interpretacja wymaga pewnych umiejętności, dlatego też dowiedz się Jak czytać kladogramy.

Hadrosauroidea


AltirhinusJinzhousaurus


FukuisaurusEolambia

Equijubus
Probactrosaurus
Protohadros

Telmatosaurus
BactrosaurusLevnesoviaTanius


Tethyshadros
Plesiohadros
LophorhothonHadrosauridae
Kladogram ukazujący pokrewieństwo Plesiohadros z innymi hadrozauroidami (za: Tsogtbaatar, et al., 2014).

Plezjohadros był nie-hadrozaurydowym hadrozauroidem (nie należał do kladu Hadrosauridae). Analizy filogenetyczne sugerują, że jest taksonem siostrzanym dla Hadrosauridae i północnoamerykańskiego Lophorhothon. Hadrozaurydy były powszechne zarówno w kampanie jak i mastrychcie Ameryki Północnej, Rosji, Chin i, prawdopodobnie, Europy. Całkowita wymiana hadrozauroidów przez hadrozaurydy, która nastąpiła w mastrychcie jest wynikiem złożonej późnokredowej wymiany faunistycznej między Azją i Ameryką Północną. W mongolskiej formacji Nemegt, datowanej na mastrycht powszechne są szczątki Saurolophus angustirostris, stamtąd znana jest również Barsboldia - oba taksony są przedstawicielami bardziej zaawansowanych Hadrosauridae. Radiacja hadrozaurydów najprawdopodobniej zachodziła dzięki migracji przez Beringię (pas lądu łączący północną część Ameryki Północnej z Azją). Być może nieobecność nie-hadrozaurydowych hadrozauroidów w późniejszej kredzie jest wynikiem zmiany klimatu z bardziej suchego (formacja Djadokhta) na bardziej wilgotny (formacja Nemegt).

Etymologia

Nazwa rodzajowa Plesiohadros pochodzi z połączenia dwóch wyrazów - greckiego plesios ("bliski") i hadros, odnoszącego się do dinozaurów kaczodziobych (hadrozaurydów). Nazwa gatunkowa, djadokhtaensis, odnosi się do formacji geologicznej, z której pochodzi ten dinozaur. Całą nazwę można zatem przetłumaczyć jako "bliski hadrozaurydom [dinozaur] z Djadokhta".

Spis gatunków

Plesiohadros Tsogtbaatar, Weishampel, Evans & Watabe, 2014
Plesiohadros djadokhtaensis Tsogtbaatar, Weishampel, Evans & Watabe, 2014

Bibliografia

Tsogtbaatar, K., Weishampel, D.B., Evans, D.C. & Watabe, M., 2014. A new hadrosaurid (Plesiohadros djadokhtaensis) from the Late Cretaceous Djadokhtan Fauna of southern Mongolia. W: Eberth, D.A., & Evans, D.C. (red.) Hadrosaurs: Proceedings of the International Hadrosaur Symposium. Indiana University Press. 108-135