Sinoceratops

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Maciej Ziegler,

Mateusz Tałanda


Sinoceratops (sinoceratops)
Długość: >6 m (??)
Masa: ? t
Miejsce występowania: Chiny (prowincja Szantung)

(dolna część formacji Hongtuya)

Czas występowania 77,3-73,5 Ma

późna kreda (kampan)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Genasauria

Cerapoda

Marginocephalia

Ceratopsia

Neoceratopsia

Coronosauria

Ceratopsoidea

Ceratopsidae

Centrosaurinae

? Pachyrhinosaurini

Sinoceratops.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa sinoceratopsa. Autor: Jakub Kowalski. [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Rodzaj Sinoceratops obejmuje tylko jeden gatunek, S. zhuchengensis, opisany przez chińskich naukowców z Xu na czele w 2010 roku. Dinozaur ten należy do jednej z najbardziej zaawansowanych grup ceratopsów (Ceratopsidae), których szczątki dotychczas odnajdywano jedynie w górnokredowych pokładach Ameryki.

Materiał kopalny

Holotyp:

Okaz ZCDM V0010 to niekompletna czaszka z większością elementów jej sklepienia i z częściową puszką mózgową.

Materiał przypisany:

Okaz ZCDM V0011: niekompletna czaszka z większością elementów jej sklepienia i z prawie kompletną puszką mózgową.

Okaz ZCDM V0012: częściowa puszka mózgowa.

Powyższe szczątki znajdują się w Muzeum Dinozaurów w Zhucheng.

Diagnoza

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Duży centrozauryn z przynajmniej dziesięcioma mocnymi, silnie zakrzywionymi wyrostkami przypominającymi rogi na kości ciemieniowej i co najmniej czterema na brzegach kości łuskowych. Duże dodatkowe okno przednie przed oknem przedoczodołowym. Lekko pofałdowany zewnętrzny brzeg kości ciemieniowych. Szerokie epoccipitales (Xu i in., 2010).

Ważność odkrycia i klasyfikacja

Jest to jedyny pewny ceratopsyd odnaleziony poza Nowym Światem – inny możliwy, Turanoceratops znany z Uzbekistanu, ma niepewną systematykę i nie można go przypisać z całą pewnością do Ceratopsidae. Skamieniałości trzech osobników sinoceratopsa odnaleziono w Azji, na terenie obecnych Chin. Sinoceratops jest znacznie większy od większości centrozaurynów, rozmiarami zbliżony do chasmozaurynów. Co więcej, jest to centrozauryn najbardziej zbliżony do chasmozaurynów ze wszystkich przedstawicieli tej podrodziny. Ma kilka cech, które zamazują podział ceratopsydów na te dwie grupy. Odnalezienie szczątków sinoceratopsa komplikuje systematykę taksonu Ceratopsidae, a także rewiduje dotychczasowy pogląd na jego biogeograficzne występowanie (Xu i in., 2010).

Wg Sampsona i in. (2013) jest taksonem siostrzanym dla rodzaju Xenoceratops w obrębie grupy Centrosaurinae.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Sinoceratops to zbitek słów Sino (Chiny) i gr. ceratops (rogate oblicze). Nazwę tę można przetłumaczyć jako "chińskie rogate oblicze". Natomiast epitet gatunkowy zhuchengensis odnosi się do miejsca Zhucheng, gdzie odnaleziono holotyp sinoceratopsa.

Spis gatunków

Sinoceratops Xu, Wang, Zhao i Li, 2010
S. zhuchengensis Xu, Wang, Zhao i Li, 2010

Bibliografia

An, W., Kuang, H.W., Liu, Y.Q., Peng, N., Xu, K.M., Xu, H., Zhang, P., Wang, K.-B., Chen, S.-Q. & Zhang, Y.X. (2015) Detrital zircon dating and tracing the provenance of dinosaur bone beds from the Late Cretaceous Wangshi Group in Zhucheng, Shandong, East China. Journal of Palaeogeography, w druku.

Farke, A.A., Ryan, M.J., Barrett, P.M., Tanke, D.H., Braman, D.R., Loewen, M.A. & Graham, M.R. (2011) A new centrosaurine from the Late Cretaceous of Alberta, Canada, and the evolution of parietal ornamentation in horned dinosaurs. Acta Palaeontologica Polonica 56 (4): 691–702. doi:10.4202/app.2010.0121

McDonald A. T., (2011) A Subadult Specimen of Rubeosaurus ovatus (Dinosauria: Ceratopsidae), with Observations on Other Ceratopsids from the Two Medicine Formation. PLoS ONE 6(8): e22710. doi:10.1371/journal.pone.0022710

Sampson, S.D., Lund, E.K., Loewen, M.A., Farke, A.A. & Clayton, K.E. (2013) "A remarkable short-snouted horned dinosaur from the Late Cretaceous (late Campanian) of southern Laramidia" Proceedings of the Royal Society B, 280(1766), 20131186. doi:10.1098/rspb.2013.1186

Xu, X., Wang, K., Zhao, X., & Li, D. (2010) First ceratopsid dinosaur from China and its biogeographical implications. Chinese Science Bulletin 55: 1631–1635 doi:10.1007/s11434-009-3614-5