Australovenator

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autorzy:
Tymoteusz Podwyszyński, Tomasz Sokołowski, Marcin Szermański, Maciej Ziegler


Australovenator (australowenator)
Długość: 5-6 m
Masa: ok. 500 kg
Miejsce występowania: Australia - Queensland

(formacja Winton)

Czas występowania ok. 95[1] Ma

późna kreda (cenoman)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Avetheropoda

Carnosauria / Coelurosauria

Neovenatoridae / Tyrannosauroidea

Megaraptora

? Megaraptoridae

Australovenator2.jpg

Rekonstrukcja. Autor: "Smokeybjb" [1].

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Australovenator to teropod z grupy megaraptorów, żyjący na terenie Australii w "środkowej" kredzie. Był to duży drapieżnik polujący zapewne na roślinożerne Wintonotitan i Diamantinasaurus. Nie gardził także mniejszymi zwierzętami zamieszkiwującymi tamten obszar.

Materiał kopalny

Holotyp (niekompletny). Źródło: Hocknull i in., 2009

Holotyp (AODF 604) to dziewięć zębów, lewa kość zębowa, żebra, gastralia, niekompletna prawa kość biodrowa, obie kości łokciowe, prawa kość promieniowa, kości śródręcza, paliczki i pazury kończyn przednich, prawa kość udowa, obie kości piszczelowe, prawa kość strzałkowa, prawa kość skokowa, kości śródstopia, paliczki i pazury kończyn tylnych. Do holotypu należy także lewa i prawa kość ramienna, prawa kość promieniowa, prawy radiale, dystalna część prawej kości nadgarstka 1, prawie kompletna prawa kość śródręcza I, paliczki lewej dłoni: II-1, II-2, prawie kompletny II-3 i III-3 (White i in., 2012) oraz lewa kość strzałkowa, kość śródstopia IV, paliczki lewej stopy I-2, II-1, III-4, IV-2, IV-3 oraz paliczki prawej stopy II-2 i III-1 (White i in., 2013).

Etymologia

Nazwa rodzajowa Australovenator (australis - łac. "południowy", venator - łac. "łowca") pochodzi od miejsca znalezienia jego kości - półkuli południowej - oraz jego drapieżności. Nazwa gatunkowa wintonensis odnosi się do Winton - jego szczątki zostały znalezione 60 km na zachód od tej miejscowości.

Spis gatunków

Australovenator Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan i Elliot, 2009
A. wintonensis Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan i Elliot, 2009

Bibliografia

Benson RBJ, Carrano MT & Brusatte SL (2010) "A new clade of archaic large-bodied predatory dinosaurs (Theropoda: Allosauroidea) that survived to the latest Mesozoic" Naturwissenschaften 97 (1) 71-78, opublikowane online przed drukiem 14.10.2009.

Hocknull SA, White MA, Tischler TR, Cook AG, Calleja ND, Sloan T & Elliott DA (2009) "New mid-Cretaceous (latest Albian) dinosaurs from Winton, Queensland, Australia" PLoS ONE 4 (7).

Novas FE, Agnolín FL, Ezcurra MD, Porfiri J & Canale JI (2013) "Evolution of the carnivorous dinosaurs during the Cretaceous: The evidence from Patagonia" Cretaceous Research [doi:10.1016/j.cretres.2013.04.001]

White MA, Cook AG, Hocknull SA, Sloan T, Sinapius GHK & Elliott DA (2012) "New Forearm Elements Discovered of Holotype Specimen Australovenator wintonensis from Winton, Queensland, Australia". PLoS ONE 7 (6): e39364. DOI:10.1371/journal.pone.0039364

White MA, Benson RBJ, Tischler TR, Hocknull SA, Cook AG, Barnes DG, Poropat SF, Wooldridge SJ, Sloan T, Sinapius GHK, Elliott DA (2013) New Australovenator Hind Limb Elements Pertaining to the Holotype Reveal the Most Complete Neovenatorid Leg. PLoS ONE 8(7): e68649. doi:10.1371/journal.pone.0068649

Holtz, T.R. Jr. (2012) "Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages Supplementary Information" [2]

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

  1. White i in., 2013