Daemonosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Tomasz Skawiński Mateusz Tałanda


Daemonosaurus (demonozaur)
Długość: ok. 2 m?
Masa: ok. 10 kg?
Miejsce występowania: USA – Nowy Meksyk

(formacja Chinle – "ogniwo Siltstone")

Czas występowania późny trias (retyk)
Systematyka Dinosauria

?Saurischia

??Theropoda

Daemonosaurus chauliodus skull.png

Rekonstrukcja czaszki holotypu.

Autor: Jaime Headden

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Daemonosaurus to rodzaj wczesnego, niewielkiego, prawdopodobnie bardzo pierwotnego teropoda. Alternatywne interpretacje mówią, że demonozaur jest bardzo prymitywnym dinozaurem gadziomiednicznym, nienależącym do teropodów (Cabreira i in. 2016, Langer i in. 2017), lub bazalnym dinozaurem ptasiomiednicznym (Baron i in. 2017). Żył w późnym triasie na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej.

Budowa

Tak mogła wyglądać głowa demonozaura. Autor: palaeozoologist [1].

Demonozaur był niewielkim teropodem – jego czaszka mierzyła około 14-14,5 cm długości, a długość kości udowej (nieznanej u tego dinozaura) szacuje się na ok. 17,5 cm (Zanno i in. 2015). Wartości te niemal dokładnie odpowiadają pomiarom wykonanym u Tawa – pokrewnego, nieco wcześniejszego geologicznie teropoda. Sugeruje to, że Daemonosaurus osiągał zbliżone rozmiary, czyli ok. 2 m długości i masę ok. 10 kg (choć zobacz niżej).

Demonozaur miał duże, niemal okrągłe oczodoły. Czaszka była dość wysoka i cechowała się stosunkowo krótkim pyskiem, stanowiącym około połowy jej długości. Okno przedoczodołowe było w przybliżeniu trójkątne, zbliżonych rozmiarów do nozdrzy zewnętrznych. Puszka mózgowa była spneumatyzowana w mniejszym stopniu niż u tawy. W kości przedszczękowej znajdowały się trzy stosunkowo duże zęby – były one skierowane lekko ku przodowi, podobnie jak u teropodów takich jak Masiakasaurus czy Epidexipteryx. Kość szczękowa zawierała jedynie 9 lub 10 zębów – mniej niż u wszystkich znanych Theropoda. Pierwsze zęby kości szczękowej oraz zębowej również są powiększone. Zęby przedszczękowe i przednie zęby osadzone w kości zębowej są w przekroju okrągłe, podczas gdy dalsze zęby są bocznie spłaszczone i mają piłkowane krawędzie. Poza czaszką znanych jest tylko kilka kręgów szyjnych (Sues i in. 2011).

Paleobiologia

Stosunkowo duże oczodoły, krótki pysk i nie w pełni skostniała puszka mózgowa sugerują, że holotyp demonozaura (CM 76821) w chwili śmierci mógł nie być w pełni dorosłym osobnikiem. Brak jednak danych histologicznych mogących zweryfikować tę hipotezę. Szwy pomiędzy łukiem naczyniowym a trzonem są zrośnięte w obrotniku i kręgu trzecim, nie wiadomo jednak, czy w rozwoju osobniczym najpierw kostniały kręgi przednie czy tylne (Sues i in. 2011).

Demonozaur jest przeważnie uważany za mięsożercę (Foth i Rauhut 2013), na co wskazuje m.in. spłaszczenie i piłkowanie zębów.

Odkrycie i etymologia

Holotyp demonozaura został odkryty na „Ranczu Duchów” (Ghost Ranch) w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Osady formacji Chinle, z których go wydobyto pochodzą z późnego triasu, prawdopodobnie z retyku.

Nazwa rodzajowa Daemonosaurus pochodzi z greki i odnosi się do legend o złych duchach z „Rancza Duchów”. Epitet gatunkowy gatunku typowego, chauliodus, również pochodzący z greki, można przetłumaczyć jako „wielkozęby”, co odnosi się do powiększonych przednich zębów tego dinozaura.

Spis gatunków

Daemonosaurus Sues, Nesbitt, Berman i Henrici, 2011
Daemonosaurus chauliodus Sues, Nesbitt, Berman i Henrici, 2011

Bibliografia

Baron, M.G., Norman, D.B., Barrett, P.M. 2017. Baron et al. reply. Nature 551: E4–E5. doi:10.1038/nature24012.

Cabreira, S.F., Kellner, A.W.A., Dias-da-Silva, S., da Silva, L.R., Bronzati, M., de Almeida Marsola, J.C., Müller, R.T., Bittencourt, J. de S., Jul'Armando Batista, B., Raugust, T., Carrilho, R., Brodt, A., Langer, M.C. 2016. A unique Late Triassic dinosauromorph assemblage reveals dinosaur ancestral anatomy and diet. Current Biology 26: 3090–3095. doi:10.1016/j.cub.2016.09.040.

Foth, C., Rauhut, O.W.M. 2013. Macroevolutionary and morphofunctional patterns in theropod skulls: a morphometric approach. Acta Palaeontologica Polonica 58: 1–16. doi:10.4202/app.2011.0145.

Langer, M.C., Ezcurra, M.D., Rauhut, O.W.M., Benton, M.J., Knoll, F., McPhee, B.W., Novas, F.E., Pol, D., Brusatte, S.L. 2017. Untangling the dinosaur family tree. Nature 551: E1–E3. doi:10.1038/nature24011.

Sues, H.-D., Nesbitt, S.J., Berman, D.S., Henrici, A.M. 2011. A late-surviving basal theropod dinosaur from the latest Triassic of North America. Proceedings of the Royal Society B 278: 3459–3464. doi:10.1098/rspb.2011.0410.

Zanno, L.E., Drymala, S., Nesbitt, S.J., Schneider, V.P. 2015. Early crocodylomorph increases top tier predator diversity during rise of dinosaurs. Scientific Reports 5: 9276. doi:10.1038/srep09276.