Berthasaura

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Berthasaura
Dieta roślinożerny / wszystkożerny
Miejsce Brazylia – Parana

(formacja Goio Ere)

Czas
252 201 145
66

ok. 125-100 Ma
wczesna kreda (aptalb)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Ceratosauria

Abelisauroidea

Noasauridae

Life reconstruction of Berthasaura leopoldinae gen. et sp. nov. in the paleoenvironment represented by the “Cemitério dos Pterossauros” Quarry..jpg
Rekonstrukcja bertazaury. Źródło: de Souza i in., 2021.

Wstęp

Berthasaura to rodzaj niewielkiego teropoda z kladu Noasauridae, żyjącego pod koniec wczesnej kredy na obszarach dzisiejszej Brazylii. Został on nazwany i opisany w 2021 r. przez Geovane Alvesa de Souzę i współpracowników. Najbardziej niezwykłą cechą bertazaury był całkowity brak uzębienia. Wg analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez autorów opisu, Berthasaura była najprymitywniejszym przedstawicielem Noasauridae.

Etymologia

Nazwa Berthasaura honoruje brazylijską badaczkę Berthę Marię Julię Lutz, za jej wkład w naukę i aktywność społecznę. Drugi człon nazwy – saura, to żeńska forma od sauros („gad”, „jaszczur”). Epitet gatunkowy honoruje pierwszą brazylijską cesarzową – Marię Leopoldinę.

Materiał kopalny

Holotyp (MN 7821-V) to prawie kompletny, choć nieartykułowany szkielet wraz z częściową czaszką i żuchwą. Oprócz fragmentów czaszki, brakuje głównie stóp i części kręgów (zob. obrazek niżej).

Odnalezione kości i rekonstrukcja szkieletu bertazaury. Źródło: de Souza i in., 2021.

Budowa i paleobiologia

Jedyny znany okaz bertazaury nie przekracza 1 m długości, nie był to jednak osobnik w pełni wyrośnięty. Autorzy opisu określają go jako młodego prawie dorosłego (ang. young sub-adult). Czaszka była stosunkowo krótka i wysoka, o niemal trójkątnym kształcie i bardzo dużym, półkolistym oczodole. Co niezwykłe, zwierzę było całkowicie bezzębne. Do tej pory bezzębność u ceratozaurów była znana jedynie u doroslych okazów Limusaurus. Jak już wspomniano, szczątki bertazaury należą do nie w pełni wyrosniętego osobnika, a więc był on pozbawiony zębów przez całe życie, a nie tylko w fazie dorosłości. Kość przedszczękowa miała wyraźną krawędź tnącą, a jej przedni koniec był skierowany lekko do dołu. Wskazuje to, że Berthasaura była roślinożerna lub co najmniej wszystkożerna. Łopatka była smukła i długa, natomiast kończyny przednie – wyraźnie zredukowane.

Spis gatunków

Berthasaura de Souza, Soares, Weinschütz, Wilner, Lopes, de Araujo i Kellner, 2021
B. leopoldinae de Souza, Soares, Weinschütz, Wilner, Lopes, de Araujo i Kellner, 2021

Bibliografia

de Souza, G.A., Soares, M.B., Weinschütz, L.C., Wilner, E., Lopes, R.T., de Araújo, O.M., Kellner, A.W. (2021). "The first edentulous ceratosaur from South America". Scientific Reports. 11 (1): Article number 22281. doi:10.1038/s41598-021-01312-4.