Gojirasaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Gojirasaurus (godzirazaur)
Długość ok. 5,5-6 m
Masa 150-200 kg
Dieta mięsożerny
Miejsce USA

Nowy Meksyk (formacja Cooper Canyon)

Czas
252 201 145
66

ok. 227-208,5 Ma
późny trias (noryk)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Coelophysoidea

Gojirasaurus BW.jpg
Rekonstrukcja, przedstawiająca hipotetyczny wygląd Gojirasaurus. Autor: Nobu Tamura.


Wstęp

Gojirasaurus to wątpliwy rodzaj wczesnego teropoda, żyjącego w późnym triasie na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Mógł być jednym z największych triasowych teropodów, niestety jego szczątki są bardzo nieliczne i nie pozwalają na głębsze analizy.

Etymologia

Nazwa Gojirasaurus pochodzi od „Godzilli”, wielkiego potwora z japońskich filmów. Epitet gatunkowy nawiązuje do hrabstwa Quay County w Nowym Meksyku, gdzie znaleziono szczątki tego zwierzęcia.

Materiał kopalny

Holotyp (UCM 47221; w części) to kość piszczelowa i kość łonowa.

Budowa i ważność

Gojirasaurus był dość dużym zwierzęciem, szacowanym na 5,5-6 m długości, co czyniłoby go jednym z największych, jeśli nie największym, triasowym teropodem (Carpenter, 1997). Początkowo uważano, że jego szczątki są znacznie liczniejsze i obejmują również pojedynczy ząb, żebro szyjne, trzy żebra, cztery kręgi grzbietowe i fragment piątego, dwa prawdopodobne gastralia, łopatkę i k. śródstopia. Nesbitt i in. (2007) ustalili, że jedynym pewnym materiałem jest kość łonowa i piszczelowa, należące do teropoda z grupy Coelophysoidea. Reszta szczątków prawdopodobnie nie należy w ogóle do dinozaurów. Jedyna zauważalna różnica w stosunku do Coelophysis to masywniejsza kość piszczelowa, prawdopodobnie wynika to jednak z większego jej rozmiaru. Wobec braku cech diagnostycznych, Gojirasaurus powinien zostać uznany za nomen dubium, jako bliżej nieokreślony celofyzoid (Nesbitt i in., 2007).

Paleoekologia

Środowiskiem życia Gojirasaurus były dobrze nawodnione lasy, obejmujące skupiska gigantycznych drzew iglastych. Wg Paula (2010) jego ofiarami padały „prozauropody” i większe tekodonty.

Spis gatunków

Gojirasaurus Carpenter, 1997 nomen dubium
= „Revueltoraptor” Hunt, 1994 nomen nudum
G. quayi Carpenter, 1997 nomen dubium
= „Revueltoraptor lucasi” Hunt, 1994 nomen nudum

Bibliografia

Carpenter, K. (1997). "A giant coelophysoid (Ceratosauria) theropod from the Upper Triassic of New Mexico, USA". Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 205(2): 189-208.

Mortimer, M. (online 2012) [1]

Nesbitt, S.J., Irmis, R.B. & Parker, W.G. (2007). "A critical re-evaluation of the Late Triassic dinosaur taxa of North America." Journal of Systematic Palaeontology, 5 (2): 209–243.

Paul, G.S. (2010). "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University.