Tyrannomimus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Michał Siedlecki


Tyrannomimus (tyranomim)
Długość ok. 2,5 - 3 m
Dieta mięsożerny?(filtrator??)\roślinożerny?
Miejsce Japonia – prowincja Fukui

(formacja Kitadani)

Czas
252 201 145
66

ok. 121,4 -115 Ma
wczesna kreda (apt)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Ornithomimosauria

Deinocheiridae

Tyrannomimus.png
Rekonstrukcja tyranomima. Autor: UnexpectedDinoLesson [2]
Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Tyrannomimus to rodzaj deinocheiryda żyjącego na terenie obecnej Japonii w drugiej połowie epoki wczesnej kredy. Jest najstarszym znanym przedstawicielem tego kladu.

Etymologia

Nazwa rodzajowa oznacza naśladowcę tyrana (od grackich wyrazów tyrannos (tyran) i mimos (naśladowca)). Odnosi się ona do podobieństwa budowy kości biodrowej tyranomima do kości biodrowych tyranozauroidów. Epitet gatunkowy odnosi się do prowincji Fukui, w której znaleziono szczątki tego teropoda.

Materiał kopalny

Znane pozostałości szkieletu Tyrannomimus fukuiensis. Autor:S Hattori, M Shibata, S Kawabe, T Imai, H Nishi & Y Azuma [1].

Holotyp (FPDM-V-11311) to dysartykułowany szkielet obejmujący 2 fragmenty mózgoczaszki, kilka kręgów grzbietowych, krzyżowych i ogonowych oraz części kości biodrowej.

Paratyp (FPDM-V-10295) obejmuje dysartykułowany, fragmentaryczny szkielet kończyn tylnych: niekompletną lewą kość udową, lewą k. śródstopia III, obie k. śródstopia IV, paliczek prawej stopy I-1 oraz pazur stopy.

Materiał przypisany do tego rodzaju obejmuje liczne, najczęściej izolowane szczątki: kość czołową (FPDM-V-11313; brak pokrycia z holotypem i paratypem), 3 kręgi grzbietowe (FPDM-V-11314–11316) i 4 krzyżowe (FPDM-V-11317–11320), 3 kości ramieniowe (FPDM-V-11321–11323; brak pokrycia z holotypem i paratypem), 10 paliczków dłoni z pazurami (FPDM-V-8579, 8580, 8945, 11324–11329, 11332), 6 k. biodrowych (FPDM-V-9348, 11333–11337), k. udowa (FPDM-V-11338), 3 k. piszczelowe (FPDM-V-11339–11341), 3 k. śródstopia (FPDM-V-11343–11345) oraz 4 paliczki stóp (FPDM-V-11343, 11346–11348). Oprócz FPDM-V-11343 (2 kości śródstopia i paliczek stopy) wszystkie szczątki zostały znalezione w jednej warstwie kościonośnej.

Budowa i systematyka

Tyranomim był zapewne lekko zbudowanym zwierzęciem o wydłużonym pysku i długich kończynach tylnych. Do jego cech charakterystycznych należały np.:, głęboka, przednioboczna jama na przedniej części kości ramieniowej, charakterystyczny pionowy grzbiet na długiej i niskiej kości biodrowej (wcześniej uznawaną za synapomorfię tyranozauroidów), oraz na głebokich jamach w dołach prezygocentrodiapofyz, centrodiapofyz oraz postzygocentrodiapofyz (powierzchni stawowych i kontaktu wyrostków kolczystych z żebrami) kręgów . Analiza filogenetyczna umieściła ten rodzaj w obrębie deinocheiridów jako takson siostrzany harpymima.

Spis gatunków

Tyrannomimus Hattori, Shibata, Kawabe, Imai, Nishi i Azuma, 2023
T. fukuiensis Hattori, Shibata, Kawabe, Imai, Nishi i Azuma, 2023

Bibliografia

Hattori, S.; Shibata, M.; Kawabe, S.; Imai, T.; Nishi, H.; Azuma, Y. (2023). "New theropod dinosaur from the Lower Cretaceous of Japan provides critical implications for the early evolution of ornithomimosaurs". Scientific Reports. 13. 13842. [3]