Wuerhosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Maciej Ziegler, "CHESTERAPTOR", Tomasz Sokołowski
Korekta: Marcin Szermański, Łukasz Czepiński, Paweł Konarzewski


Wuerhosaurus (wuerozaur)
Długość 4-8 m
Masa 1,2-4 t
Dieta roślinożerny
Miejsce zob. tekst
Czas
252 201 145
66

ok 129-100,5 Ma
wczesna kreda (barrem - alb)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Stegosauria

Stegosauridae

Stegosaurinae

Wuerhosaurus homheni.png
Rekonstrukcja Wuerhosaurus homheni. Autor: Connor Ashbridge [1]

Wstęp

Płyta okazu typowego W. homheni. Fot. Jonathan Chen

Wuerhosaurus to odkryty w Chinach stegozaur żyjący we wczesnej kredzie i jednym z nielicznych z tego okresu. Nazwa rodzajowa pochodzi od miasta Wuerho, niedaleko którego odnaleziono szczątki.

Gatunki

Opisano dwa gatunki tego dinozaura:

W. homheni

Rekonstrukcja Wuerhosaurus z płaskimi płytami kostnymi. Autor: ABelov2014

Długość: 7-8 m

Masa: 4 t

Występowanie: Chiny - Sinciang-Ujgur i Mongolia Wewnętrzna (formacja Lianmuqin); 129-100 Ma

Materiał kopalny: holotyp (IVPP V4006) składa się z: 2 kręgów, lewej kości łopatkowo-kruczej, obu kości ramiennych, części kości łokciowej, bloku biodrowo-krzyżowego, kości łonowej, paliczka i dwóch płyt. Paratyp (IVPP V4007) to 3 kręgi ogonowe. Do tego gatunku zaliczono też kręg piersiowy (IVPP V6879) przypisany poprzednio do W. ordosensis.

Charakterystyka: Gatunek typowy dla rodzaju Wuerhosaurus. Czasami jest on przedstawiany z płaskimi płytami kostnymi, lecz ich prawdziwy kształt jest nieznany. Według Maidment zachowana płyta kostna W. homheni mogła ulec złamaniu. Co ciekawe, w jego środowisku żyły też inne "archaiczne" jak na swój wiek dinozaury - teropody Xinjiangovenator i Tugulusaurus. Fauna z Lianmuging była więc w pewnym stopniu reliktowa.

Systematyka: Ten duży stegozauryd jest bardzo bliskim krewnym późnojurajskich, północnoamerykańskich Stegosaurus i Hesperosaurus; został nawet uznany za gatunek tego pierwszego w 2008 roku przez Maidment i wspólników. Jednak Carpenter (2010) sądzi, że wcześniej wymienieni autorzy błędnie sklasyfikowali Wuerhosaurus za gatunek Stegosaurus i nie ma podstaw do uznania go za synonim północnoamerykańskiego kuzyna. Nowsze analizy (np. Raven i Maidment, 2017; Raven i in., 2023) potwierdzają bliskie pokrewieństwo opisywanego dinozaura z Stegosaurus.

Etymologia: Epitet gatunkowy homheni pochodzi z łaciny i oznacza "szeroki" lub "płaski".

W. ordosensis

Długość: 4-5 m

Masa: ok. 1,2 t

Występowanie: Chiny - Mongolia Wewnętrzna (formacja Ejinhoro); 121,4-100,5 Ma

Materiał kopalny: holotyp (IVPP V6877) składa się z: 3 kręgów szyjnych, 11 piersiowych, 5 krzyżowych, 5 ogonowych, żeber piersiowych i krzyżowych i prawej kości biodrowej (zaginął). Płyta oznaczona VPP V6878 została znaleziona na tym samym stanowisku gdzie holotyp.

Charakterystyka: Gatunek ten został uznany za nomen dubium (Maidment i in., 2008). W 2017 roku Hou i Ji przypisali nowy materiał do tego gatunku, przedstawiając kilka cech w budowie miednicy, które miałyby odróżniać W. ordosensis od W. homheni. Był lekko zbudowany. Podobnie jak Hesperosaurus, miał małą liczbę kręgów grzbietowych - 11 lub 13 (nie wiadomo ile miała Miragaia ani W. homheni).

Etymologia: Epitet gatunkowy ordosensis pochodzi od miejsca odkrycia szczątków - chińskiej pustyni Ordos, mieszczącej się na terenach Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej.

Paleopatologia

Jeden z kręgów grzbietowych W. homheni nosi ślady patologii. Jej przyczyna jest nieznana i została jedynie zilustrowana a nie opisana (Maidment i in., 2008; ryc. 8a, str. 380).

Spis gatunków

Wuerhosaurus Dong, 1973
W. homheni Dong, 1973
= Stegosaurus homheni (Dong, 1973) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
W. ordosensis Dong, 1993 (?nomen dubium)
W. "mongoliensis" Ulansky, 2014 vide Galton & Carpenter, 2016 = Mongolostegus exspectabilis

Bibliografia

Carpenter, K. (2010). "Species concept in North American stegosaurs". Swiss Journal of Geosciences. 103 (2): 155–162. doi:10.1007/s00015-010-0020-6.

Choiniere, J.N., Clark, J.M., Forster, C.A. & Xu, X. (2010) "A basal coelurosaur (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic (Oxfordian) of the Shishugou Formation in Wucaiwan, People's Republic of China" Journal of Vertebrate Paleontology, 30(6), 1773-1796. doi: 10.1080/02724634.2010.520779

Dong, Z. (1973). "Dinosaurs from Wuerho". Reports of Paleontological Expedition to Sinkiang (II): Pterosaurian Fauna from Wuerho, Sinkiang (in Chinese). Vol. 11. Memoirs of the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Academia Sinica. pp. 45–52.

Dong, Z. (1994) "A new species of stegosaur (Dinosauria) from the Ordos Basin, Inner Mongolia, People's Republic of China" Canadian Journal of Earth Sciences, 30(10), 2174-2176.

Ford, T (online) [2]

Galton, P.M. & Upchurch, P. (2004) "Stegosauria" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" University of California Press, Berkeley, 343-362.

Hou Y. & JI S. (2017) "New findings of stegosaurs from the Lower Cretaceous Luohandong Formation in the Ordos Basin, Inner Mongolia." Geological Bulletin of China 36(7): 1097-1103

Maidment, S.C.R., Norman, D.B., Barrett, P.M., & Upchurch, P. (2008) "Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology, 6(4), 367-407. doi: 10.1017/S1477201908002459

Mateus, O., Maidment, S.C.R. & Christiansen, N.A. (2009) "A new long-necked 'sauropod-mimic' stegosaur andthe evolution of the plated dinosaurs" Proceeding of the Royal Society B 276, 1663, 1815-1821. doi: 10.1098/rspb.2008.1909

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

Rauhut, O.W.M., i Xu, X. (2005). "The small theropod dinosaurs Tugulusaurus and Phaedrolosaurus from the Early Cretaceous of Xinjiang, China" Journal of Vertebrate Paleontology. 25(1), 107-118. Raven, T.J., Barrett, P.M., Joyce, C.B. & Maidment, S.C.R. (2023) "The phylogenetic relationships and evolutionary history of the armoured dinosaurs (Ornithischia: Thyreophora)". Journal of Systematic Palaeontology, 21:1, 2205433. doi:10.1080/14772019.2023.2205433

Raven, T. J., & Maidment, S. C. (2017). "A new phylogeny of Stegosauria (Dinosauria, Ornithischia)". Palaeontology, 60(3), 401-408. doi:10.1111/pala.12291

Sereno, P.C. (2010) "Taxonomy, cranial morphology, and relationships of parrot-beaked dinosaurs (Ceratopsia: Psittacosaurus)" [w:] Ryan, M. J., Chinnery-Allgeier, B. J. & Eberth, D. A. (red) "New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium" Indiana University Press, 21-58.

http://www.dinosauria.com/dml/names/dinow.htm

https://dinosaursandbarbarians.com/2022/07/28/wuerhosaurus/