Yingshanosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Paweł Konarzewski


Yingshanosaurus
Długość ok. 5 m
Masa ok. 700 kg
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny - Syczuan

(górna część formacji Shaximiao
[=formacja Shangshaximiao])

Czas
252 201 145
66

późna jura (?kimeryd-?tyton[1])

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Stegosauria

Yingshanosaurus.png
Rekonstrukcja Yingshanosaurus. Autor: UnexpectedDinoLesson [1]
Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Yingshanosaurus to dość tajemniczy rodzaj stegozaura żyjącego w późnej jurze na terenie dzisiejszych Chin.

Historia taksonu

W 1983 roku został wydobyty szkielet wówczas nieznanego stegozaura w prowincji Syczuan przez zespół prowadzony pod kierownictwem Wana Jihoua. W 1984 roku o znalezisku poinformował Zhou Shiwu. W 1985 roku Zhou użył pierwszy raz nazwy "Yingshanosaurus jichuanensis" podczas kongresu paleontologicznego w Tuluzie. Jego praca została opublikowana w 1986 roku, jednak dinozaur nie został poprawnie opisany, przez co został uznany za takson nieważny (nomen nudum). Zhu Songlin w 1994 roku dokonał szczegółowego opisu omawianego stegozaura. Maidment i Wei (2006) sądzą, że jest Yingshanosaurus taksonem nieważnym. Ich zdaniem nigdy nie został zdiagnozowany oraz scharakteryzowany. Jednak w swoim artykule nie cytowali pracy Zhu (1994), gdyż mogli nie mieć dostępu do tej publikacji.

Materiał kopalny

Holotyp o numerze katalogowym CV 00722 stanowi dość kompletny szkielet: niekompletna czaszka, siedem kręgów krzyżowych przytwierdzonych do miednicy, siedem kręgów ogonowych, siedem szewronów, fragment lewej obręczy barkowej oraz lewy kolec barkowy, lewą kość ramienną, kości śródręcza, lewą kość udową, lewą kość piszczelową, lewą kość strzałkową, prawdopodobne cztery kości śródstopia, paliczek oraz dziewięć płytek kostnych. Szczątki należały do dorosłego osobnika.

Budowa

Yingshanosaurus mierzył ok. 5 m długości. Cechą charakterystyczną tego stegozaura była para dużych, przypominających skrzydła kolców o długości ok. 80 cm podobnych jak u "Gigantspinosaurus". Podstawy kolców barkowych były przymocowane do kości ramiennej i miały trapezowaty kształt. Od szyi do połowy długości ogona ciągnął się podwójny rząd około 15 par płytek kostnych mocno połączonych z ciałem dinozaura. Płytki te były krótkie, trójkątne lub pięciokątne i swoim wyglądem przypominały te u przedstawicieli Stegosaurinae niż Tuojiangosaurus. Ogon był zapewne zakończony ostrymi kolcami, które stanowiły groźną broń (tzw. thagomizer) przed atakiem drapieżników, jednak nie wiadomo ile dokładnie ich tam było.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Yingshanosaurus od pochodzi od regionu Yingshan w Syczuan. Epitet gatunkowy jichuanensis odnosi się do lokalizacji stanowiska w prowincji Syczuan.

Spis gatunków

Yingshanosaurus Zhu, 1994
= "Yingshanosaurus" Zhou, 1984 nomen nudum
Y. jichuanensis Zhu, 1994
= "Y. jichuanensis" Zhou, 1984 nomen nudum

Bibliografia

Dai, H., Li, N., Maidment, S.C.R., Wei, G., Zhou, Y., Hu, X., Ma, Q., Wang, X., Hu, H. & Peng, G. (2022a). "New stegosaurs from the Middle Jurassic Lower Member of the Shaximiao Formation of Chongqing, China." Journal of Vertebrate Paleontology, 41:5, e1995737, doi:10.1080/02724634.2021.1995737.

Dai, H., Tan, C., Xiong, C., Ma, Q., Li, N., Yu, H., ... & Ren, X. (2022b). "New macronarian from the Middle Jurassic of Chongqing, China: phylogenetic and biogeographic implications for neosauropod dinosaur evolution". Royal Society Open Science, 9(11), 220794. doi:10.1098/rsos.220794

Maidment, S.C.R. & Wei, G. (2006). "A review of the Late Jurassic stegosaurs (Dinosauria, Stegosauria) from the People's Republic of China" Geological Magazine 143 (05): 621–634. doi:10.1017/S0016756806002500

Moore, A.J., Upchurch, P., Barrett, P.M., Clark, J.M., & Xing, X. (2020) "Osteology of Klamelisaurus gobiensis (Dinosauria, Eusauropoda) and the evolutionary history of Middle–Late Jurassic Chinese sauropods" Journal of Systematic Palaeontology, 18(16), 1299-1393. doi:10.1080/14772019.2020.1759706

Ren, X. X., Jiang, S., Wang, X. R., Peng, G. Z., Ye, Y., Lei, J., & You, H. L. (2023). "Re-Examination of Dashanpusaurus dongi (Sauropoda: Macronaria) Supports an Early Middle Jurassic Global Distribution of Neosauropod Dinosaurs". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 609, 111318. doi:10.1016/j.palaeo.2022.111318

Wang, J., Ye, Y., Pei, R., Tian, Y., Feng, C., Zheng, D., & Chang, S. C. (2018) "Age of Jurassic basal sauropods in Sichuan, China: A reappraisal of basal sauropod evolution" GSA Bulletin, 130(9-10), 1493-1500. doi:10.1130/B31910.1

Zhou, Y., Dai, H., Yu, H., Ma, Q., Tan, C., Li, N., Lin, Y. & Li, D. (2022). "Zircon geochronology of the new dinosaur fauna in the Middle Jurassic lower Shaximiao Formation in Chongqing, SW China". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 592: 110894. doi:10.1016/j.palaeo.2022.110894

Zhu, S. (1994) "记四川盆地营山县一剑龙化石 [Record of a fossil stegosaur from Yingshan in the Sichuan Basin]", Sichuan Cultural Relics, 1994(S1): 8-14 (praca w języku chińskim)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Yingshanosaurus

  1. Najwcześniejsze warstwy dolnej części formacji Shaximiao (dolna część nazywana jest również formacją Xiashaximiao) zostały wydatowane na 160-159 Ma (Wang i in., 2018; Moore i in., 2020), jednak pojawiają się sugestie, że mogą liczyć ok. 170-166 Ma (Dai i in., 2022a; Dai i in., 2022b; Ren i in., 2023) lub 167,5-164,5 Ma (Zhou i in., 2022). Wiek górnej części formacji Shaximiao (nazywanych również formacją Shangshaximiao) nie jest pewny. Moore i in. (2020) arbitralnie przyjęli kimeryd i pierwszą połowę tytonu. W haśle również przyjęto arbitralnie początek kimerydu jako najstarszy możliwy wiek górnej części formacji Shaximiao. Środkowe warstwy młodszej formacji Suining mają maksymalny wiek 144 Ma (Li i in., 2018), zatem w haśle przyjęto 145 Ma jako górną granicę zasięgu górnej części formacji Shaximiao.