Achillobator

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Łukasz Czepiński, Marcin Szermański, Dawid Mazurek, Maciej Ziegler, Krzysztof Lichota, Paweł Konarzewski


Achillobator (achillobator)
Długość 3,9 m [1]
Wysokość ok. 1,3 m (w biodrach) [1]
Masa 165 kg [1]
Dieta roślinożerny/wszystkożerny
Miejsce Mongolia - Bayshin Tsav

(formacja Bayan Shireh)

Czas
252 201 145
66

ok. 96-90 Ma [2]
późna kreda (cenoman - turon)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Paraves

Dromaeosauridae

Eudromaeosauria

Dromaeosaurinae

Achillobator reconstruction.png
Rekonstrukcja przyżyciowa. Autor: PaleoNeolitic [3]

Wstęp

Achillobator to zaawansowany dromeozauryd żyjący w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Mongolii. Jest to jeden z największych znanych nauce dinozaurów drapieżnych wyposażonych w charakterystyczne szpony znajduje się na stopach.

Materiał kopalny

Sylwetka Achillobator wraz z zaznaczeniem odnalezionych na biało kośćmi. Autor: PaleoNeolitic [1]

Holotyp (MNUFR-15) to: kość szczękowa (290,8 mm), 9 zębów (do 38 mm), szósty kręg szyjny (34,6 mm), dziesiąty kręg szyjny (51,3 mm), czwarty (?) kręg grzbietowy (53,8 mm), tylny kręg ogonowy (49,5 mm), przednie i tylne żebro, środkowy krąg ogonowy, 6 dystalnych kręgów ogonowych, 3 szewrony, kości łopatkowa i krucza, kość promieniowa (260 mm), kość śródręcza III (71 mm), paliczek I-1 (78 mm), 2 pazury dłoni (112 mm), kość biodrowa (531 mm), kości łonowe (548 mm), kulszowa (378 mm), udowa (505 mm), piszczelowa (490,4 mm), paliczki II-2 (56,4 mm), III-2 (55 mm), kości śródstopia III (234,4 mm) i IV (209,6 mm).

Początkowo uważano, że Achillobator był chimerą, jednakże jego skamieniałości odnaleziono w półartykulacji, a wszystkie skamieniałości miały jednakowy kolor i były tak samo zachowane, więc przypisanie tych elementów do jednego osobnika miało uzasadnienie (Turner i in., 2012).

Budowa

Schemat przedstawiający miednicę Achillobator. Autor: PaleoNeolitic [2]

Achillobator był jedynym z największych znanych przedstawicieli Dromaeosauridae. Miał on długą i głęboką kość szczękową mierzącą 29 cm. Znajdowało się w niej 11 zębodołów (miejsce, w którym znajdowały się zęby). Zęby z przodu szczęki były delikatnie dłuższe niż z tyłu. Rozmiar kości szczękowej wskazuje iż opisywany dinozaur miał długą czaszkę. Kręgosłup składał się z masywnych kręgów szyjnych, grzbietowych i ogonowych. Morfologia kręgów szyjnych Achillobator wskazuje iż, szyja miała literę S jak u większości przedstawicieli Maniraptora. W odróżnieniu od Deinonychus kręgi grzbietowe opisywanego dinozaura miały krótsze trzony oraz i prawie pionowo skierowane prezygapofyzy. Kręgi ogonowe charakteryzowały się długimi szewronami oraz prezygapofyzami. Łopatka i kość krucza były ze sobą zrośnięte, tworząc kość łopatkowo-kruczą, która bardzo przypominała tą u Deinonychus. Kość ramienna mierząca 26 cm miała bardziej rozszerzony dystalny koniec u niż deinonycha, zaś jej proksymalna część - rozszerzony bardziej stopniowo. Miednica, a szczególnie kości łonowe i biodrowe miały wyjątkową budowę wśród dromeozaurydów. Kość udowa była masywna i dłuższa od piszczelowej, zaś ta pierwsza mierzyła aż 50,5 cm. Przedstawiciele Dromaeosauridae miały dłuższą piszczel niż kość udową, więc cecha ta u Achillobator jest niezwykła. Podobnie jak reszta kuzynów opisywanego dinozaura, stopa była wyposażona w charakterystyczny szpon (Perle i in., 1999; Mortimer, online).

Paleobiologia

Perle i współpracownicy (1999) sugerują, że Achillobator dzięki odpowiedniej budowie nóg oraz miednicy był dość dobrym biegaczem. Badacze sądzą również, że miał również dobrze wykształcone mięśnie w tym regionie, przez co mógł mieć dobre zdolności do skakania. Według Moliny-Pereza i Larramendiego (2020) osiągał prędkość 45,3 km/h podczas biegu.

Powers i współpracownicy (2020) ponownie zbadali szczęki przedstawicieli Eudromaeosauria. Naukowcy zauważyli, że azjatyckie formy były przystosowane do połowania na małe ofiary, zaś północnoamerykańskie na duże. Różnice te wynikały z morfologii czaszki. Jednak w odróżnieniu od azjatyckich eudromeozaurów opisywany miał mocną i solidną budowę szczęki bardzo zbliżoną do amerykańskich kuzynów. Jako jeden z nielicznych przedstawicieli Eudromaeosauria z Azji, Achillobator potrafił polować na duże zdobycze.

Systematyka

Mimo azjatyckiego pochodzenia Achillobator jest on bliżej spokrewniony z amerykańskimi formami jak Deinonychus czy Utahraptor niż Velociraptor. Założenie to potwierdzają analizy filogenetyczne (np. Powers i in., 2020; Jasinski i in., 2022; Czepiński, 2023).

Etymologia

Nazwa rodzajowa Achillobator nawiązuje do greckiego herosa Achillesa znanego z "Iliady" Homera oraz zawiera mongolskie słowo bator (bohater). Epitet gatunkowy giganticus nawiązuje do dużych rozmiarów dinozaura.

Spis gatunków

Achillobator Perle, Norell i Clark, 1999
A. giganticus Perle, Norell i Clark, 1999

Bibliografia

Czepiński, Ł. (2023). "Skull of a dromaeosaurid dinosaur Shri devi from the Upper Cretaceous of the Gobi Desert suggests convergence to the North American forms". Acta Palaeontologica Polonica 68. doi:10.4202/app.01065.2023

Jasinski, S.E., Sullivan, R.M., Carter, A.M., Johnson, E.H., Dalman, S.G., Zariwala, J., & Currie, P.J. (2022). "Osteology and reassessment of Dineobellator notohesperus, a southern eudromaeosaur (Theropoda: Dromaeosauridae: Eudromaeosauria) from the latest Cretaceous of New Mexico. The Anatomical Record, 1–45. doi:10.1002/ar.25103

Mortimer, M. (online) [4]

Perle, A., Norell, M. A. & Clark, J. M. (1999). "A new maniraptoran Theropod−Achillobator giganticus (Dromaeosauridae)−from the Upper Cretaceous of Burkhant, Mongolia". Contributions from the Geology and Mineralogy Chair, National Museum of Mongolia (101): 1−105.

Powers, M. J., Sullivan, C., & Currie, P. J. (2020). "Re-examining ratio based premaxillary and maxillary characters in Eudromaeosauria (Dinosauria: Theropoda): Divergent trends in snout morphology between Asian and North American taxa". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 547, 109704. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109704

Turner, A. H., Makovicky, P. J., & Norell, M. A. (2012). "A review of dromaeosaurid systematics and paravian phylogeny". Bulletin of the American Museum of Natural History, 2012(371), 1-206. doi:10.1206/748.1

  1. 1,0 1,1 1,2 Molina-Pérez, R. & Larramendi, A. (2019). "Dinosaur Facts and Figures: The Theropods and Other Dinosauriformes". wyd. Princeton University Press.
  2. Kurumada, Y., Aoki, S., Aoki, K., Kato, D., Saneyoshi, M., Tsogtbaatar, K., ... & Ishigaki, S. (2020). "Calcite U–Pb age of the Cretaceous vertebrate‐bearing Bayn Shire Formation in the Eastern Gobi Desert of Mongolia: Usefulness of caliche for age determination". Terra Nova, 32(4), 246-252.