Xiaosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński,


Xiaosaurus
Długość ok. 1 m
Masa ok. 5 kg
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny - Syczuan

(dolna część formacji Shaximiao [=formacja Xiashaximiao)

Czas
252 201 145
66

160-?152[1] Ma
późna jura (oksford-?kimeryd)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Neornithischia

Agilisaurus louderbacki.jpg
Rekonstrukcja szkieletu Agilisaurus. Xiaosaurus był zapewne podobny. Autor: Jaime A. Headden.


Wstęp

Xiaosaurus to rodzaj małego dinozaura ptasiomiednicznego, żyjącego w środkowej jurze na terenie dzisiejszych Chin. Jest on znany ze stosunkowo nielicznych szczątków, można jednak zakładać, że był niewielkim, dwunożnym roślinożercą o małej głowie i długich kończynach tylnych, być może uzupełniającym wegetariańską dietę niewielkimi zwierzętami. Xiaosaurus został opisany jako ornitopod, obecnie jednak uważa się, że był to prymitywny przedstawiciel Neornithischia.

Etymologia

Nazwa Xiaosaurus pochodzi od chińskiego słowa xiao, oznaczającego „świt” oraz greckiego sauros („gad”, „jaszczur”). Epitet gatunkowy nawiązuje do lokalizacji szczątków – regionu Dashanpu.

Materiał kopalny

Holotyp (IVPP V.6730A) to fragment kości szczekowej, dwa kręgi szyjne, cztery kręgi ogonowe, k. ramienną i kompletna kończyne tylną.

Historia taksonu

Xiaosaurus został nazwany i opisany w 1983 r. przez Donga i Tanga. W nastepnych latach był on dość powszechnie uznawany za nomen dubium ze względu na niedostatek szczątków i brak wyraźnych cech diagnostycznych. Jednak w 2005 r. Barrett i współpracownicy zauważyli, że jest on odróznialny od wszystkich innych bazalnych przedstawicieli Ornithischia dzięki pojedynczej autapomorfii: jego kość ramienna była prosta w swojej dlaszej części i pozbawione środkowej krzywizny. W związku z tym zaproponowali oni tymczasowe utrzymanie Xiaosaurus jako ważnego taksonu. Poważnym probleme jest fakt, iż aktualne miejsce przechowywania szczątków pozostaje nieznane, a oryginalny opis jest dość ubogi i słabo zilustrowany (Butler i in., 2008).

Spis gatunków

Xiaosaurus Dong i Tang, 1983
X. dashanpensis Dong i Tang, 1983

Bibliografia

Barrett, P.M., Butler, R.J., Knoll, F. (2005). "Small-bodied ornithischian dinosaurs from the Middle Jurassic of Sichuan, China". Journal of Vertebrate Paleontology. 25 (4): 823–834. [[doi:10.1671/0272-4634(2005)025[0823:sodftm]2.0.co;2]].

Boyd, C.A. (2015). "The systematic relationships and biogeographic history of ornithischian dinosaurs". „PeerJ”. 3, s. e1523. DOI: 10.7717/peerj.1523.

Butler, R.J., Upchurch, P., Norman, D.B. (2008). “The phylogeny of the ornithischian dinosaurs.” Journal of Systematic Paleontology 6:1_40 DOI 10.1017/S1477201907002271.

Holtz, T. (2012) "Dinosaurs" (suplement) [[1]]

Moore, A.J., Upchurch, P., Barrett, P.M., Clark, J.M., & Xing, X. (2020) "Osteology of Klamelisaurus gobiensis (Dinosauria, Eusauropoda) and the evolutionary history of Middle–Late Jurassic Chinese sauropods" Journal of Systematic Palaeontology, 18(16), 1299-1393. doi:10.1080/14772019.2020.1759706

Wang, J., Ye, Y., Pei, R., Tian, Y., Feng, C., Zheng, D., & Chang, S. C. (2018) "Age of Jurassic basal sauropods in Sichuan, China: A reappraisal of basal sauropod evolution" GSA Bulletin, 130(9-10), 1493-1500. doi:10.1130/B31910.1

  1. Najwcześniejsze warstwy dolnej części formacji Shaximiao (dolna część nazywana jest również formacją Xiashaximiao) zostały wydatowane na 160-159 Ma (Wang i in., 2018; Moore i in., 2020). W haśle przyjęto arbitralnie koniec kimerydu jako górną granicę zasięgu.