Hudiesaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński
Korekta: Krzysztof Stuchlik


Hudiesaurus (hudiezaur)
Długość 24-27 m
Masa 18-25 t
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny, Sinciang

formacja Kalazha

Czas
252 201 145
66

ok. 155-145 Ma
późna jura (późny kimerydtyton)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Mamenchisauridae

Mamench DB.jpg
Rekonstrukcja Mamenchisaurus hochuanensis. Hudiesaurus był zapewne podobny. Autor: ДиБгд. [1]
Homo sapiens.png Mamenchisauridae.png

24 m

Porównanie wielkości Hudiesaurus i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org


Wstęp

Hudiesaurus to rodzaj dużego zauropoda z rodziny Mamenchisauridae, który żył w późnej jurze na terenie dzisiejszych Chin. Został on nazwany i opisany w 1997 r. przez znanego chińskiego paleontologa Donga Zhiminga

Etymologia

Nazwa Hudiesaurus pochodzi od chińskiego hudie („motyl”) oraz greckiego sauros („gad”, „jaszczur”). Nawiązuje ona do kształtku wyrostków kolczystych kręgów.

Materiał kopalny

Holotyp (IVPP V11120) to pojedynczy, prawie kompletny kręg, zidentyfikowany ostatecznie jako tylny kręg szyjny (Upchurch i in., 2021). Wcześniej uznawano, że jest to przedni kręg grzbietowy.

Wcześniej do Hudiesaurus przypisywano też kości kończyny przedniej, jdnak w 2021 r. Upchurch i in. przenieśli je do nowego rodzaju - Rhomaleopakhus

Budowa i rozmiary

Hudiesaurus znany jest w zasadzie z pojedynczego kręgu. Można jednak przypuszczać, że przypominał inne mamenchizaurydy, będąc wielkim zauropodem z ekstremalnie długą szyją, masywnym tułowiem i stosunkowo krótkim ogonem. Molina- Pérez i Larramendi (2019) oszacowali jego długość na 30, 5 m przy masie 44 t. Zaznaczyli jednak, że kręg uważany za grzbietowy, może w rzeczywostości pochodzić z szyi (co potwierdzili późnej Upchuch i in. [2021]). Wówczas rozmiary hudiezaura należałoby szacować na 32 m długości i 55 t masy. Szacunki te bazują jednak na założeniu, że kręg hudiezaura mierzył 55 cm, podczas gdy rzeczywista długość jego trzonu to 37,6 cm. Wówczas długość całego zwierzęcia wynosiłaby ok. 24 m przy masie 18 t (Stuchlik, online). Wcześniej Paul (2010) ocenił go na odpowiednio 25 m i 25 t.

Spis gatunków

Hudiesaurus Dong, 1997
H. sinojapanorum Dong, 1997

Bibliografia

Molina-Pérez, R. & Larramendi, A. (2020) "Dinosaur Facts and Figures: The Sauropods and Other Sauropodomorphs" wyd. Princeton University Press.

Paul G. S., (2010) "The Princeton Field Guide To Dinosaurs".

Stuchlik, K. (2021 online) [2]

Upchurch, P., Mannion, P.D., Xu, X., Barrett, P.M. (2021). "Re-assessment of the Late Jurassic eusauropod dinosaur Hudiesaurus sinojapanorum Dong, 1997, from the Turpan Basin, China, and the evolution of hyper-robust antebrachia in sauropods". Journal of Vertebrate Paleontology. Online edition: e1994414. doi:10.1080/02724634.2021.1994414.