Tastavinsaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Do sprawdzenia.


Autor:
Dawid Mazurek

Sebastian Oziemski

Tomasz Skawiński

Maciej Ziegler


Tastavinsaurus (tastawinzaur)
Długość: 10 m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Hiszpania - Teruel

(formacja Xert, formacja Forcall)

Czas występowania 125-121 Ma

wczesna kreda (wczesny apt)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Neosauropoda

Macronaria

Camarasauromorpha

? Titanosauriformes

? Somphospondyli

Laurasiformes (??=Brachiosauridae)

Tastavinsaurus.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa. Autor: Nobu Tamura. [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Tastawinzaur (Tastavinsaurus) to opisany po raz pierwszy w roku 2008 rodzaj zauropoda z wczesnej kredy Hiszpanii. Ustanowiono tylko jeden gatunek - Tastavinsaurus sanzi.

Etymologia

Tastavin to katalońskie słowo oznaczające testera wina. Wiąże się ono z nazwą rzeki - Tastavins, oraz nazwą miejscowości, gdzie odkryto holotyp - wsi Penarroya de Tastavins. Greckie sauros oznacza jaszczura. Epitet gatunkowy honoruje profesora José Luisa Sanza z Madrytu w związku z jego badaniami nad hiszpańskimi dinozaurami.

Materiał kopalny i lokalizacja

Na holotyp (MPZ-99/9) składają się trzy prawie kompletne kręgi piersiowe i fragment czwartego, 25 kręgów ogonowych, 21 szewronów, kość krzyżowa, kręg krzyżowo-ogonowy, 2 żebra krzyżowe, 9 fragmentów żeber, kości miedniczne, kości udowe, prawą piszczel, strzałkę i kość skokowa, 6 kości śródstopia oraz 7 paliczków (w tym 4 pazury).

Skamieniałości te znaleziono w wczesnokredowych (apt) osadach dolnej części formacji Xert, w skałach pochodzenia morskiego, na stanowisku Arsis-1 (okolice wsi Penarroya de Tastavins, Hiszpania).

Z pobliskiego stanowiska La Canaleta (formacja Forcall) pochodzi drugi znany okaz tastawinzaura, obejmujący 16 żeber tułowiowych, fragment kręgu ogonowego, fragmenty śródręcza i obręczy miednicznej, kość promieniową i kompletną kończynę tylną.

Pozycja systematyczna

Przeprowadzona w 2008 roku analiza filogenetyczna wykazała, że tastawinzaur to takson siostrzany Venenosaurus. Również analiza wykonana przez Royo-Torresa, Alcalę i Cobosa (2012) potwierdziła bliskie pokrewieństwo tych dwóch rodzajów, które - wraz z Cedarosaurus - tworzą klad Laurasiformes, który może być równoznaczny z Brachiosauridae. Natomiast analiza Carballido i in. (2011) wykazała, że Tastavinsaurus to takson siostrzany późnojurajskiego rodzaju Janenschia, przy czym oba znajdują się poza Titanosauriformes (Cedarosaurus nie był analizowany, a problematyczny Venenosaurus został usunięty z badania). Bliskiego pokrewieństwa z wenenozaurem nie wykazała też analiza D'Emica (2012), gdzie tastawinzaur to stosunkowo bazalny somfospondyl a wenenozaur to brachiozauryd.

Spis gatunków

Tastavinsaurus Canudo, Royo-Torres i Cuenca-Bescos, 2008
T. sanzi Canudo, Royo-Torres i Cuenca-Bescos, 2008

Bibliografia

  • Canudo, J.I. Royo-Torres R., Cuenca-Bescos G. 2008. A New sauropod: Tastavinsaurus sanzi gen. et sp. nov. from the Early Cretaceous (Aptian) of Spain. Journal of Vertebrate Paleontology 28 (3): 712 – 731.
  • Carballido J.L., Rauhut O.W.M., Pol D., Salgado L. 2011. Osteology and phylogenetic relationships of Tehuelchesaurus benitezii (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Jurassic of Patagonia. Zoological Journal of the Linnean Society of London 163 (2): 605-662. doi:10.1111/j.1096-3642.2011.00723.x.
  • Royo-Torres R., Alcala L., Cobos A. 2012. A new specimen of the Cretaceous sauropod Tastavinsaurus sanzi from El Castellar (Teruel, Spain), and a phylogenetic analysis of the Laurasiformes. Cretaceous Research. doi:10.1016/j.cretres.2011.10.005.