Australotitan

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński
Korekta: Paweł Konarzewski


Australotitan (australotytan)
Długość ok. 30 m
Dieta roślinożerny
Miejsce Australia, Queensland
Czas
252 201 145
66

ok. 100-94 ?90 Ma
późna kreda (cenoman - ?turon)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Macronaria

Somphospondyli

Diamantinasauria

Australotitan cooperensis.png
Sylwetka Australotitan z zaznaczeniem znalezionych kości. Autorka: Sauriazoicillus [2]

Wstęp

Australotitan to rodzaj ogromnego zauropoda, który żył w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Australii. Został opisany w 2021 r. przez Scotta Hocknulla i współpracowników.

Etymologia

Nazwa Australotitan pochodzi od greckiego słowa Australo („południowy”) oraz titan (od tytanów z mitologii greckiej, w nawiązaniu do olbrzymich rozmiarów). Epitet gatunkowy wywodzi się od basenu Cooper-Eromanga i doliny Coopera.

Materiał kopalny

Cyfrowa rekonstrukcja kości holotypu. Źródło: Hocknull i in., 2021. [1]

Holotyp (EMF102) to fragmentaryczny szkielet pozaczaszkowy, obejmujący część lewej łopatki, częściową lewą i kompletną prawą kość ramienną, prawą k. łokciową, obie k. łonowe i kulszowe oraz obie kości udowe (zob. obrazek).

Materiał przypisany to następujące okazy: EMF164 (fragmenty kości udowej, łokciowej, kręgu przedkrzyżowego i żeber), EMF105 (kość udowa) oraz EMF165 (dalsza część k. ramiennej).

Budowa i rozmiary

Mimo skąpego materiału kopalnego, autorom opisu udało się wskazać kilka cech, pozwalających odróżnić australotytana od innych tytanozaurów. Oszacowanie rozmiarów wydaje się bardzo trudne, nie ma jednak wątpliwości, że Australotitan był ogromnym zwierzęciem o masie kilkudziesięciu ton. Kość udową osobnika EMF164 oszacowano na 215 cm, co jest wynikiem zbliżonym do Futalognkosaurus i Dreadnoughtus, ale mniejszym niż Patagotitan.

Synonim Diamantinasaurus?

Beeston i in. (2024) zbadali 12 nowych okazów zauropodów z australijskiej formacji Winton. Jak się okazało, badacze nie wykazali żadnej autapomorfii u Australotitan, która definiowała by go jako ważny takson. Ich analiza filogenetyczna wykazała, że omawiamy zauropod wykazuje kilka podobieństw do Diamantinasaurus i może być jego młodszym synonimem. Jednak okaz typowy Australotitan ma jedną domniemaną autapomorfię obecną u Diamantinasaurus oraz trzy synapomorfie diamantiazaurów, dlatego Beeston i współpracownicy sądzą, iż jest on nieokreślonym przedstawicielem Diamantinasauria.

Spis gatunków

Australotitan Hocknull, Wilkinson, Lawrence, Konstantinov, Mackenzie i Mackenzie, 2021 ??= Diamantinasaurus
A. cooperensis Hocknull, Wilkinson, Lawrence, Konstantinov, Mackenzie i Mackenzie, 2021 ??= Diamantinasaurus matildae

Bibliografia

Beeston, S. L., Poropat, S. F., Mannion, P. D., Pentland, A. H., Enchelmaier, M. J., Sloan, T. & Elliott, D. A. (2024). "Reappraisal of sauropod dinosaur diversity in the Upper Cretaceous Winton Formation of Queensland, Australia, through 3D digitisation and description of new specimens". PeerJ. 12. e17180. doi:10.7717/peerj.17180

Hocknull, S.A., Wilkinson, M., Lawrence, R.A., Konstantinov, V., Mackenzie, S. & Mackenzie. R. (2021). “A new giant sauropod, Australotitan cooperensis gen. et sp. nov., from the mid-Cretaceous of Australia.” PeerJ 9:e11317 doi:10.7717/peerj.11317