Bashanosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Szymon Jagusztyn, Kamil Kamiński


Bashanosaurus
Długość > 2,8 m
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny, Chonhqing

(dolne warstwy formacji Shaximiao)

Czas
252 201 145
66

ok. 170-168 Ma
środkowa jura (bajos)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Stegosauria

Chungkingosaurus jiangbeiensis.jpg
Zrekonstruowany szkielet Chungkingosaurus. Bashanosaurus mógł być podobny. Autor zdjęcia: Laikayiu.

Wstęp

Bashanosaurus to rodzaj niewielkiego roślinożernego dinozaura z grupy Stegosauria, żyjącego w środkowej jurze na obszarach dzisiejszych Chin. Jest to najstarszy znany stegozaur z rejonu Azji.

Etymologia

Nazwa Bashanosaurus oznacza „jaszczur z Bashan”, dawnej nazwy prowincji Chonhqing. Epitet gatunkowy primitivus oznacza „pierwotny”, co odnosi się do jego pozycji na drzewie rodowym stegozaurów.

Materiał kopalny

Holotyp (CLGPR V00006-1) to dwa kręgi grzbietowe, jeden ogonowy, prawa kość łopatkowo-krucza, kilka kości lewej kończyny tylnej (m.in. k. udowa, piszczelowa i strzałkowa), fragment płyty grzbietowej oraz żebra. Prawdopodobnie był to nie w pełni wyrosnięty osobnik.

Materiał przypisany to kilka kolejnych okazów, obejmujących kręgi, żebra, kości kończyn i płyty grzbietowe.

Budowa i filogeneza

Bashanosaurus został wyróżniony na podstawie pięciu autapomorfii, m.in.: czwartego krętarza zlokalizowanego poniżej środka trzonu kości udowej, rozszerzonego dystalnie końca łopatki i podniesionych parapofyz przy podstawach wyrostków poprzecznych kręgów grzbietowych. Podstawy płyt grzbietowych były silnie wypukłe i poprzecznie pogrubione, a także oddzielone od przedniego/tylnego brzegu płyty wyraźnym rowkiem.

W analizie filogenetycznej przeprowadzonej przez autorów opisu, Bashanosaurus okazał się najbardziej prymitywnym stegozaurem i bliskim kuzynem Chungkingosaurus.

Paleoekologia

Bashanosaurus dzielił środowisko z innymi niewielkimi roślinożercami, takimi jak Agilisaurus czy Xiaosaurus, z którymi mógł wspólnie żerować. W wodach żyły niebezpieczne krokodyle z rodzaju Hsiosuchus, które mogły być zagrożeniem dla młodych. Niebezpieczeństwo stanowiły teropody: Gasosaurus, Xuanhanosaurus oraz Chuandongocoelurus. W środowisku żyły również wczesne ssaki np. Polistodon i Bienotenoides.

Spis gatunków

Bashanosaurus Dai, Li, Maidment, Wei, Zhou, Hu, Ma, Wang, Hu i Peng, 2022
B. primitivus Dai, Li, Maidment, Wei, Zhou, Hu, Ma, Wang, Hu i Peng, 2022

Bibliografia

Dai, H., Li, N., Maidment, S.C.R., Wei, G., Zhou, Y., Hu, X., Ma, Q., Wang, X., Hu, H. & Peng, G. (2022). „New stegosaurs from the Middle Jurassic Lower Member of the Shaximiao Formation of Chongqing, China.” Journal of Vertebrate Paleontology, 41:5, e1995737, DOI: 10.1080/02724634.2021.1995737.