Turiasaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj


Autor: Korekta:
Sebastian Oziemski Marcin Szermański

Tomasz Sokołowski

Daniel Madzia

Kamil Kamiński


Turiasaurus (turiazaur)
Długość: 30 m
Masa: 40-51 t
Miejsce występowania: Hiszpania - prowincja Teruel

(formacja Villar del Arzobispo)

Czas występowania 150,8-140,2 Ma

przełom jury i kredy (tyton - berrias)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Turiasauria

Turiasaurus2.jpeg

Porównanie turiazaura (w środku) z argentynozaurem, diplodokiem (D. longus) i

z współczesnym słoniem afrykańskim. Po prawej holotyp turiazaura. [1]

Wstęp

Turiasaurus jest największym europejskim dinozaurem. Został opisany w 2006 roku przez Royo-Torresa i jego współpracowników. Osiągał wg obecnych szacunków maksymalnie 30 m długości oraz do 40 ton. Mimo swego ogromu, Turiasaurus riodevensis ustępuje jednak innym zauropodom: Amphicoelias fragillimus, Argentinosaurus huinculensis, Bruhathkayosaurus matleyi, "Mamenchisaurus" sinocanadorum, czy Puertasaurus reuili.

Czaszka turiazaura jest stosunkowo krótka i wysoka. Przypomina swym kształtem czaszkę Camarasaurus, a także czaszki nieneozauropodów: Jobaria i "Mamenchisaurus" youngi. Miała ona duże, szpatułkowate zęby, powiększone i częściowo cofnięte nozdrza oraz zaokrąglony pysk (Royo-Torres i Upchurch, 2012).

Lokalizacja

Szczątki tego zauropoda odnaleziono w Hiszpanii, w prowincji Teruel. Spoczywały one w warstwach Riodeva (ściślej: formacja Villar del Arzobispo), która jest datowana na tyton - berrias (przełom jury i kredy). Pokłady Riodeva są bogate w szczątki dinozaurów - liczą więcej niż 40 potencjalnych stanowisk badawczych. Prócz zauropodów znajdywano już tu skamieniałości należące do przedstawicieli Stegosauridae, Theropoda, a także bazalnych członków Ornithopoda (Royo-Torres i in., 2007).

Materiał kopalny

Holotyp: kompletna lewa przednia kończyna (CPT-1195 do CPT-1210), z czego kość ramienna (humerus) mierzy 179 cm.

Paratypy ([sic!] za Royo-Torres i Upchurch, 2012): czaszka i żuchwa (CPT-1211), 7 zębów i 1 fragmentaryczna korona zęba (CPT-1212 do CPT-1219), 6 kręgów szyjnych z żebrami szyjnymi (CPT-1220 do CPT-1225), 4 kręgi grzbietowe (CPT-1226 do CPT-1228), 8 żeber (CPT-1229 do CPT-1236), kość krzyżowa (CPT-1237), 2 dystalne kręgi ogonowe (CPT-1238 i CPT-1260), proksymalny fragment lewej kości łopatkowej (CPT-1239), lewa płyta mostkowa (CPT-1240), dystalny fragment lewej kości udowej (CPT-1241), proksymalny fragment lewej kości piszczelowej (CPT-1241), lewa kość strzałkowa (CPT-1243), lewa i prawa kość skokowa (CPT-1244 i CPT-1245), kości śródstopia i paliczki tylnych kończyn (CPT-1246 do CPT-1261).

Materiał przypisany obejmuje kilka kręgów (często fragmentarycznych) z rożnych części ciała oraz fragment kości kulszowej (Royo-Torres i in., 2009).

Pokrewieństwo

Po analizie szczątków turiazaura okazało się, że nie obejmuje go klad Neosauropoda (m.in obecność wydłużonych środkowych kręgów szyjnych jak u Omeisaurus i Mamenchisaurus). Utworzono dla niego nową grupę nazwaną Turiasauria, która może być taksonem siostrzanym w stosunku do Jobaria + Neosauropoda lub samego Neosauropoda (z założeniem, że Jobaria jest bazalnym makronariem; Royo-Torres i Upchurch, 2012). Prawdopodobnie do tej grupy należą także rodzaje Losillasaurus i Galveosaurus (o ile ten ostatni nie jest neozauropodem).

Pewne podobieństwo anatomiczne do niespokrewnionych ze sobą zauropodów komplikuje ustalenie jego pokrewieństwa w obrębie Sauropoda. Być może - prócz hipotetycznych krewnych Losillasaurus i Galveosaurus - ma wiele wspólnego z afrykańskimi Jobaria, Atlasaurus i azjatyckim Bellusaurus, przez co zasięg grupy Turiasauria nie ograniczałby się jedynie do Półwyspu Iberyjskiego (Pirenejskiego).

Paleobiologia

Znaleziska zauropodów zawsze budzą pytania o rozmiary i wiek tych osobników. Czy mogły one rosnąć jeszcze większe i czy różnice między nimi wynikają z wieku, czy z odrębności gatunkowej. Dlatego poddano badaniom budowę histologiczną kości długich osobnika holotypowego turiazaura. Ujawniła ona, że był on już w pełni wyrośniętym, dojrzałym osobnikiem, być może nawet staruszkiem.

Etymologia

Nazwa rodzajowa tego zauropoda oznacza "jaszczur z Turia" - Turia to łacińska nazwa prowincji Teruel, gdzie odnaleziono tego dinozaura. Epitet gatunkowy wywodzi się z nazwy warstw Riodeva, w pokładach której spoczywały jego skamieniałe kości.

Spis gatunków

Turiasaurus Royo-Torres, Coblos i Alcalá, 2006
T. riodevensis Royo-Torres, Coblos i Alcalá, 2006

Bibliografia

Royo-Torres R., Cobos, A. & Alcalá, L. (2006) "A Giant European Dinosaur and a New Sauropod Clade". Science 22: 1925-1927. DOI:10.1126/science.1132885.

Royo-Torres R., Cobos, A., Aberasturi A., Espílez E., Fierro I., González A., Luque L., Mampel L. & Alcalá L. (2007) "Riodeva sites (Teruel, Spain) shedding light to European Sauropod phylogeny". Geogaceta, 41

Royo-Torres R., Cobos, A., Luque, L., Aberasturi, A., Espilez, E., Fierro, I., Gonzalez, A., Mampel, L., Alcala, L. (2009). “High European sauropod dinosaur diversity during Jurassic–Cretaceous transition in Riodeva (Teruel, Spain). Paleontology 52: 1009-1027. doi: 10.1111/j.1475-4983.2009.00898.x.

Royo-Torres R. & Upchurch, P. (2012) "The cranial anatomy of the sauropod Turiasaurus riodevensis and implications for its phylogenetic relationships". Journal of Systematic Palaeontology, iFirst, 1–31

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

Gascó, F., Royo-Torres, R., Cobos, A. & Alcalá, L. (2013) "Palaeohistology reveals the maturity of the Turiasaurus riodevensis holotype. 11th EAVP Meeting